Home » Избори за чланове Савјета мјесних заједница општине Кнежево за 2021. годину

Избори за чланове Савјета мјесних заједница општине Кнежево за 2021. годину

ОДЛУКА о потврђивању и објављивању резултата за изборе чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Кнежево

Коначни резултати избора за чланове савјета мјесних заједница

ЗАКЉУЧАК о овјери кандидатске листе за избор чланова Савјета МЗ

Редослијед кандидата на гласачком листићу за избор чланова савјета по мјесним заједницама

ОДЛУКА о одређивању бирачких мјеста и локација бирачких мјеста за изборе у мјесним заједницама

ОДЛУКА о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе спровођења избора за органе локалне самоуправе – чланова Савјета мјесних заједница на подручју општине Кнежево

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница општине Кнежево

ОДЛУКА о утврђивању датума, времена и мјеста гласања за сваку мјесну заједницу

УПУТСТВО о роковима изборних активности за одржавање избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Кнежево

Обрасци