Home » КОНТАКТ

КОНТАКТ

ОПШТИНА KНЕЖЕВО

Адреса: Гаврила Принципа бб
Централа: 051/594-200
Факс: 051/591-601
Инфо-пулт: 051/594-215
Портирница: 051/594-223
Матични уред: 051/594-221
Е-mail: oknezevo@teol.net


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Телефон: 051/ 594 – 201
Е-mail: nacelnik@opstinaknezevo.org


СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Телефон: 051/ 594 – 219
Е-mail: sekretar@opstinaknezevo.org


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Телефон: 051/ 594 – 203
Е-mail: opsta.uprava@opstinaknezevo.org


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Телефон: 051/ 594 – 204
Е-mail: finansije@opstinaknezevo.org


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СКП

Телефон: 051/ 594 – 205
Е-mail: urbanizam@opstinaknezevo.org


ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Телефон: 051/594-206
Е-mail: inspekcija@opstinaknezevo.org