Home » ОБРАЗОВАЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

ОбразовањеПрва школска зграда саграђена је 1883. године и радила је у такозваној читаоници. Након, ослобођења, школске 1945/1946. године школа је имала свега 60 ученика, док се школске 1958/1959. године у школу први пут уводи 5. разред и исте те године школа броји 227 ученика. 1959. године изграђена је стара школска зграда. Школске 1959/1960. године од 1-6 разреда наставу је похађало 320 ученика распоређених у 10 одјељења. Школске 1961/1962. године први пут се формира генерација 8. разреда и школу је похађало 430 ученика. Данашња школска зграда отворена је 22. септембра 1972. године. Школа данас ради у два централна објекта у седам подручних школа. Основна школа носи назив „Доситеј Обрадовић“, док се средње образовање одвија у оквиру Средње стручне школе „Јован Дучић“.

Образовање (1)

Средња школа Јован Дучић