Home » Одлуке 2020

Одлуке 2020

ОДЛУКА о јавној набавци услуга за зимско одржавање градских саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке услуга: Зимско одржавање градских саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2020. годину

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ускуга: Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2020. годину

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга: Набавка додатних услуга прикупљања и одвоза отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке радова

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке радова

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке радова

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке теренског возила за потребе ЈЗУ Дом здравља Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка возила за потребе ЈЗУ Дом здравља Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба – Набавка возила за потребе ЈЗУ Дом здравља Кнежево

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2020. годину

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга “Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево”

ОДЛУКА оизбору понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за јесењу сјетву

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2020. годину

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке радова: Санација и асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке сјеменске робе за потребе унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација и асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке и превоза огревног дрвета

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке ултразвучног апарата за потребе ЈЗУ Дом здравља Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке: Извођење радова на санацији локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: набавка ултразвучног апарата за потребе ЈЗУ Дом здравља Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба – Набавка ултразвучног апарата за потребе ЈЗУ Дом здравља Кнежево

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2020. годину

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Извођење радова на санацији локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка возила за потребе дијализних пацијената

ОДЛУКА о избору најповољнијег пунуђача у поступку јавне набавке хране, пића и сродних производа

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка водо, електро, грађевинског и другог материјала за потребе општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прехрамбених пакета за социјално угрожену категорију становништва

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка хране, пића и сродних производа за потребе Општинске управе општине Кнежево

ОДЛУКА о прихватању понуде понуђача “ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА” д.о.о. Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке путем директног споразума: провођење прољетне и јесење системске даратизације на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: гориво и мазиво за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: канцеларијски материјал и тонери за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга: Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба за потребе унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о јавној набавци услуга правног савјетовања и заступања