Home » ПРИВРЕДА

ПРИВРЕДА

У Кнежеву су од привредних активности посебно заступљене: пољопривреда, дрвна и метална индустрија.

  • Земљорадничка задруга „15. Мај“ најстарија је асоцијација земљорадника. Основана је непосредно након Другог свјетског рата 15. маја 1964. године и дуго је била једини носилац привредног развоја овог краја. У својој дјелатности задруга данас остварује кооперацију са земљорадничким домаћинствима у : ратарској, сточарској и другим производњама. Бави се откупом: свих врста пољопривредних производа, стоке, шумских плодова, а такође и производњом и откупом чувеног влашићког сира. Земљорадничка домаћинства снабдијева свим врстама репродукционог материјала. Задруга „15. Мај“ бави се и прометом роба широке потрошње на велико и мало, превозом робе властитим транспортним средствима за сопствене потребе, као и потребе коопераната.
  • ОДП „Металотехна“ је предузеће специјализовано за израду дијелова и склопова за производњу и ремонт вагона и локомотива, базирана на матричним отковцима ковачнице „БНТ“ Нови Травник. Усмјерено је на шест производних програма:
  • програм вагоноградње,
  • програм пољопривредних машина и опреме за шумарство,
  • програм контејнера,
  • програм машина,
  • програм цијевних инсталација централног гријања
  • програм за израду и ремонт система водоснабдијевања.

Производи „Металотехне“ витални су за безбједност жељезничког саобраћаја. „Металотехна“ је била једини произвођач за све врсте квачила и кука на простору бивше Југославије, а своје производе извозила је у : Шпанију, Аустрију, Грчку и Иран.

Индустријски комплекс