Home » ВИЈЕСТИ » Јавни позив

Јавни позив

Одборницима скупштине општине Кнежево, представницима политичких партија, представницима локалне управе, јавним установама, представницима мјесних заједница, невладиним организацијама, представницима цивилног сектора и осталим правним и физичким лицима, да се укључе у јавну расправу о Нацрту Статута општине Кнежево и Нацрту Пословника о раду Скупштине општине, те да своје примједбе, приједлоге и сугестије на текст Нацрта Статута општине Кнежево и Нацрта Пословника о раду Скупштине општине доставе Служби Скупштине општине.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине и Нацрта Пословника о раду Скупштине биће отворена до 10.05.2017.године.

Главна јавна расправа Нацрту Статута општине и Нацрта Пословника о раду Скупштине одржаће се дана 10.05.2017.године у сали Општине, са почетком у 12 часова.

Грађани Општине Кнежево и други учесници у јавној расправи, могу овдје преузети примјерак: (Нацрт Статута општине Кнежево и Нацрт Пословника о раду Скупштине општине), а своје примједбе, приједлоге и сугестије  у писаном облику са образложењем доставити Служби Скупштине или на мејл: sekretar@opstinaknezevo.org, сваког радног дана у периоду од 07 до 15 часова.

                                                           В.Д. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                          Дијана Милисавић