Home » 2018 » јун » 13

Daily Archives: 13. јун 2018.

Меморандум о разумјевању за имплементацију пројекта „Омладински центри у подручју програма Врбас“

WV

Дана 08.06.2018. године у згради Општинске управе, потписан је Меморандум о разумјевању за имплементацију пројекта „Омладински центри у подручју програма Врбас“, између представника World Vision Босна и Херцеговина заступаног од стране Наталије Шево и Општине Кнежево коју заступа начелник Општине Горан Боројевић.

Циљ овог Меморандума је да се формализује сарадња споразумних страна у вези са успјешном имлементацијом пројекта „Омладински центри у подручју програма Врбас“ финансираног од стране World Vision Кореја, а имплементираног од стране World Vision Босна и Херцеговина у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2019. године на подручју Општине.

Ово је и један од корака ка реализацији нашег Локалног акционог плана за дјецу општине Кнежево за период 2018- 2021.године, који је усвојила Скупштина на сједници одржаној дана 10.05.2018. године нагласио је начелник Општине.

Он је истакао да је и Стратегијом развоја општине Кнежево за периоду од 2018-2023.године, предвиђено неколико приоритетних пројеката и мјера за реализацију, управо у циљу побољшања квалитета живљења грађана на подручју Општине, а првенствено унапређења живота младих.

Такође, напоменуо је да је први пут преузета иницијатива и одређене активности у формирању Омладинског центра на подручју наше Општине, уз наговјештај, да ће просторије Омладинског центра бити смјештене у згради ЈУ „Центар за социјални рад“ општине Кнежево.