Home » ВИЈЕСТИ » Јавни конкурс о стипендирању студената на високошколским установама

Јавни конкурс о стипендирању студената на високошколским установама

Stipendije_jpg

Расписује се јавни конкурс о стипендирању студената на високошколским установама (првог циклуса студија) из буџета Општине Кнежево за школску 2018/2019 годину.

Пријаве се могу предати лично у  пријемну канцеларију (шалтер сала) Општинске административне службе или путем поште на адресу: Општина Кнежево, Гаврила Принципа број 3, 78230 Кнежево.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Еуро-Блиц“ „Службени гласник РС“. Од последњег објављивања тече рок. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближи подаци о општим и посебним условима, критеријума и потребним документима могу се добити у Центру за услуге (шалтер сала), путем телефона број 051/594-215, на огласној табли, а услове можете прочитати и овдје.

Пријава на конкурс за додјелу студентских стипендија студената првог циклуса студија за школску 2018/2019 годину

Изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања