Home » ВИЈЕСТИ » НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Кнежево!

НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Кнежево!

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:

 1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда од 17.03. до 23.03.2020. године:
 • Угоститељским објектима свих категорија;
 • Услужне дјелатности/занатсво у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе;
 • Свадбени салони;
 • Одржавање пијачног дана.
 1. Ограничава се рад сваким даном слиједећим објектима:
 • Трговинским објектима, 07:00 дo 20:00 часова (изузев рада недјељом које је до 16:00 часова).

Рад субјеката из овог члана организовати уз предузимање слиједећих мјера:

 • Ограничити број људи који истовремено могу бити присутни  у затвореном продајном простору, тако да на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити;
 • Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар;
 • У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак купаца из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;
 • Мотели у оквиру своје дјелатности могу пружати услуге смјештаја и припреме хране само за госте који користе услугу смјештаја;
 • Бензиске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат од 07:00 до 18:00 часова;
 • Апотеке и пољопривредне апотеке, без промјене радног времена уз примјену слиједећих мијера:
  • Ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити;
  • Испред благајне означити и организовати размак између купаца од најмање један метар;
  • У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак купаца из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 1. Општинска управа општине Кнежево ће од понедјељка 13.03.2020. године организовати свој рад како слиједи:
 • У свим организационим јединицама Општинске управе општине Кнежево организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста;
 • Остала лица упутити на рад од куће или рад код куће;
 • На улузу у све службене просторије Општинске управе општине Кнежево које пружају услуге грађанима, ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Општинске управе и прављење дужих редова у затвореном простору;
 • Одржавати растојање између грађана у затвореним просторијама Општинске управе општине Кнежево од најмање један метар, уз предузимање мијера дезинфекције и повишене хигијене;
 • У свим општинским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција, остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавање у просторијама гдје се пружају услуге;
 • Све организационе јединице, општинске установе и предузећа дужни су писмено обавјестити Начелника општине и Штаб за ванредне ситуације општине Кнежево о предузетим мјерама до сриједе 18.03.2020. године, најкасније до 10:00 часова.
 1. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију за провођење ове Наредбе, да обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 1. О извршењу задатака ове Наредбе, орган из тачке 4. , свакодневно ће извјештавати Команданта општинског штаба за ванредне ситуације општине Кнежево.
 1. У случају непоштовања одредби ове Наредбе, примјениће се казнене одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/16).
 1. Наредба број: 2-013-32/20 од 13.03.2020. године, ставља се ван снаге.
 1. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Кнежево“ и web страници Општине Кнежево.

НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Кнежево