Home » ВИЈЕСТИ » ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: ПОСЉЕДИЦЕ ПОТПИСИВАЊА СПОРАЗУМНОГ РАСКИДА УГОВОРА О РАДУ

ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: ПОСЉЕДИЦЕ ПОТПИСИВАЊА СПОРАЗУМНОГ РАСКИДА УГОВОРА О РАДУ

Инспекторат Републике Српске, поводом информација да послодавци радницима нуде потписивање споразумног раскида уговора о раду због обуставе рада и отежаног пословања, скрећу пажњу радницима шта би то за њих значило и апелује да послодавци у разговору са запосленима покушају усагласити рјешење о начину радног ангажовања и исплати плата, те да посљедња мјера буде отказ уговора и одјава дјелатности.
Из Инспектората наводе да код споразумног раскида уговора о раду нема отказног рока, јер у овом случају није ријеч о отказу.

– У складу са одредбама Закона о раду у овим случајевима радник нема ни право на отпремнину. Јако је важно да радници уколико закључе споразумни раскид уговора о раду знају да у складу са важећим прописима неће моћи остварити накнаду за незапослене особе, нити здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање – напомињу из Инспектората.

У саопштењу се наводи да је споразумни раскид уговора о раду двострани правни акт између радника и послодавца у којем се дефинишу услови престанка уговора о раду на основу међусобне сагласности, као и да овај споразум мора бити у писаној форми и потписан и од радника и од послодавца, јер једино тако производи правно дејство.

– Споразум мора да има одређене ставке без којих не би био важећи, а то су јасно навођење страна у споразуму, радника и послодавца, датум потписивања споразума и престанка радног односа, те права и обавезе радника и послодавца до престанка и након престанка радног односа. Споразум производи правно дејство од дана овјере потписа радника на споразуму од надлежног органа локалне самоуправе. Наступањем тог датума престају сва права и обавезе из радног односа, те је послодавац обавезан да радника одјави са обавезних доприноса – појашњава се у саопштењу.

Из Инспектората појашњавају да је Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености прописано да незапослено лице којем је у смислу прописа о раду престао радни однос без његовог захтјева, сагласности или кривице, а које је провело најмање осам мјесеци непрекидно у осигурању од незапослености у посљедњих 12 мјесеци, или 12 мјесеци са прекидима у осигурању од незапослености у посљедњих 18 мјесеци, има право на новчану накнаду, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање.

– Закључивањем споразумног раскида уговора о раду радник свјесно и недвосмислено доприноси престанку радног односа, јер је за то била потребна и воља радника што се доказује његовим потписом, те се сматра да је радник сагласан са раскидом уговора – истичу из Инспектората.

Из Инспектората додају да инспекција рада не може дати радницима инструкцију да ли да потписују или не потписују споразумне раскиде уговора о раду, јер је то израз воље самог радника.

– Али, желимо да им укажемо на правне посљедице таквог споразума. Након потписивања таквог споразума, радник може само у судском поступку да покуша оспоравати властити потпис – истичу из Инспектората.

У саопштењу се наглашава да су у Инспекторату свјесни да ће актуелна ситуација у вези са корона вирусом оставити низ посљедица на привреду и економију, али да је Влада Републике Српске утврдила низ мјера с циљем помоћи привредним субјектима ради превазилажења потешкоћа у пословању.

FB_IMG_1585575076091