Home » ВИЈЕСТИ » ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО: УПИС ДЈЕЦЕ У I РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО: УПИС ДЈЕЦЕ У I РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

FB_IMG_1585660385488

Због новонастале ситуације изазване појавом Корона вируса и свих предузетих мјера на сузбијању ове заразе, родитељи ће дјецу дораслу за упис у први разред пријављивати искључиво путем телефона (контакт: Млађенка Бојић – 065/638-047 и Славојка Козомaра: 065/ 981-367) или мејла: os085@skolers.org, до 20.04.2020.године (понедељак). – изјавили су из управе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Кнежево.

На овај начин вршиће се упис дјеце рођене 2014.године која до 31.августа текуће године навршавају 6 година, а обавезно се уписују и дјеца рођена 2013.године, која нису уписана у први разред).

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Упис се врши за подручја: матична школа и подручне школе (Малићи, Мокри Луг, Брегови и Кобиља).

Истовремено се обавјештавају родитељи да документацију потребну за евидентирање/упис дјеце не требају доносити у школу нити слати путем поште, већ ће је достављати када буде организовано тестирање за дјецу.

У складу са наложеним републичким мјерама превентивног дјеловања у Републици Српској у ванредној ситуацији, напомињемо да ће термини за тестирање дјеце бити накнадно утврђени, о чему ће родитељи бити благовремено обавјештени. – нагласили су из управе ове школе.

Том приликом биће обавезни доставити сву потребну документацију за упит и то:
– извод из матичне књиге рођених;
– потврда о пребивалишту;
– љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу. – изјавили су из управе ове школе.

“Уколико је дијете похађало предшколску установу, приликом уписа родитељ даје на увид Књигу за праћење развоја и учења дјетета.”

“Без наведене документације дјеца се неће моћи уписати у први разред”. – нагласили су из управе Основне школе Доситеј Обрадовић Кнежево.