Home » ВИЈЕСТИ » ОБАВЈЕШТЕЊЕ!

ОБАВЈЕШТЕЊЕ!

Обавјештавају се породице са троје и више дјеце да могу поднијети захтјев за Поносну картицу Републике Српске. Право пријаве на исто имају породице или родитељи са троје или више дјеце од којих је најмање једно малољетно.

Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију (оригинал или овјерену копију):

  • доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа),
  • фотокопија личне карте подносиоца захтјева,
  • увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији Општине Кнежево.

Захтјев са прилозима доставити лично на шалтер за пријем поднесака Општинске управе Општине Кнежево или поштом на адресу : Општина Кнежево, Гаврила Принципа бр.3, 78230 Кнежево.

Наведену документацију потребно је предати у оригиналу или овјереној копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у расматрање.

Рок за подношење пријава је од 07. до 22. јуна 2021. године. За све додатне информације можете се обратити Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности на број телефона: 051/594-203 или у канцеларији 14.

Обавјештење                             Пријавни образац                                Изјава