Home » ВИЈЕСТИ » KNEŽEVO: ĐACI U OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI SA NOVIM SISTEMOM GRIJANJA

KNEŽEVO: ĐACI U OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI SA NOVIM SISTEMOM GRIJANJA

Učenike OŠ “Dositej Obradović” Kneževo i mališane JU Dječiji vrtić “Radojka Lakić” Kneževo, od polovine septembra očekuje poboljšani sistem grijanja, jer su odlukom vlade i Ministarstva prosvjete i kulture obezbjeđena sredstva za projekat Sanacije grijanja na OŠ “Dositej Obradović” Kneževo.

Odlukom o izmjeni i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija RS, odobrena su sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 100.000,00 KM sa PDV-om.

U pitanju je projekat koji će omogućiti rekonstrukciju instalacija za grijanje tj.zamjenu cijevne mreže za grijanje ove škole, kao i toplovoda od kotlovnice do Dječijeg vrtića i starog dijela Osnovne škole. – kazao je Goran Aleksić direktor Osnovne škole “Dositej Obradović” Kneževo.

Radovi na realizaciji ovog projekta su otpočeli, a njegov završetak se očekuje do polovine septembra.

Prema njegovim riječima značaj ovog projekta je višestruk. Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o tri objekta gdje borave učenici sa područja opštine Kneževo, od prvog do devetog razreda, djeca predškolskog uzrasta i djeci iz vrtića, realizacijom ovog projekta značajno će se poboljšati uslovi za boravka djece u ovim ustanovama, ali i uslovi za rad nastavnom osoblju koje radi u ovim ustanovama. On je takođe naglasio da je sistem za grijanje na ovoj ustanovi uspostavljen davne 1973.godine, te da zbog dotrajalosti, predstavljao ogroman problem za održavanje toplote u JU OŠ “Dositej Obradović” iz koje su se sistemom za grijanje snabdijevali toplotom ova tri objekta.