Home » ВИЈЕСТИ » FOND PIO SRPSKE: NEPHODNO DOSTAVITI NA VRIJEME POTVRDE O REDOVNOM ŠKOLOVANJU ZA DJECU KORISNIKE PORODIČNE PENZIJE

FOND PIO SRPSKE: NEPHODNO DOSTAVITI NA VRIJEME POTVRDE O REDOVNOM ŠKOLOVANJU ZA DJECU KORISNIKE PORODIČNE PENZIJE

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike porodične penzije – djecu na redovnom školovanju da u toku septembra i oktobra, za školsku 2022/2023. godinu vrši obezbjeđivanje i evidentiranje potvrde o redovnom školovanju.

Foto: Glas Srpske

Za djecu korisnike porodične penzije, uzrasne dobi od 15 do 19 godina, koji pohađaju srednju školu (1.123 korisnika),  potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti Fondu PIO najkasnije do 23. septembra ove godine.

Za djecu korisnike porodične penzije, studente, životne dobi od 19 do 26 godina (1.646 korisnika), potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti  do 24. oktobra 2022. godine.

Za dostavljanje školske potvrde za studente Fond će poziv ponoviti još jednom, u toku oktobra.

Fond PIO Srpske poziva korisnike porodične penzije – djecu na redovnom školovanju da školsku potvrdu dostave blagovremeno u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata porodične penzije mogla nastaviti redovno i bez prekida.

O obavezi dostavljanja potvrde o redovnom školovanju Fond korisnike obavještava i putem pisane poruke  na čeku prilikom isplate penzije za avgust i septembar 2022. godine.

Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju, u navedenom roku, znači da se dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate.

Za dostavljene školske potvrde Fond PIO Republike Srpske, u okviru zakonskog postupanja, zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod  škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta