ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” КНЕЖЕВО: УПИС ДЈЕЦЕ У I РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

FB_IMG_1585660385488

Због новонастале ситуације изазване појавом Корона вируса и свих предузетих мјера на сузбијању ове заразе, родитељи ће дјецу дораслу за упис у први разред пријављивати искључиво путем телефона (контакт: Млађенка Бојић – 065/638-047 и Славојка Козомaра: 065/ 981-367) или мејла: os085@skolers.org, до 20.04.2020.године (понедељак). – изјавили су из управе Основне школе “Доситеј Обрадовић” Кнежево.

На овај начин вршиће се упис дјеце рођене 2014.године која до 31.августа текуће године навршавају 6 година, а обавезно се уписују и дјеца рођена 2013.године, која нису уписана у први разред).

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

Упис се врши за подручја: матична школа и подручне школе (Малићи, Мокри Луг, Брегови и Кобиља).

Истовремено се обавјештавају родитељи да документацију потребну за евидентирање/упис дјеце не требају доносити у школу нити слати путем поште, већ ће је достављати када буде организовано тестирање за дјецу.

У складу са наложеним републичким мјерама превентивног дјеловања у Републици Српској у ванредној ситуацији, напомињемо да ће термини за тестирање дјеце бити накнадно утврђени, о чему ће родитељи бити благовремено обавјештени. – нагласили су из управе ове школе.

Том приликом биће обавезни доставити сву потребну документацију за упит и то:
– извод из матичне књиге рођених;
– потврда о пребивалишту;
– љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе којим се процјењује здравствена способност дјетета за полазак у школу. – изјавили су из управе ове школе.

“Уколико је дијете похађало предшколску установу, приликом уписа родитељ даје на увид Књигу за праћење развоја и учења дјетета.”

“Без наведене документације дјеца се неће моћи уписати у први разред”. – нагласили су из управе Основне школе Доситеј Обрадовић Кнежево.

ИЗ БУЏЕТА РС 16,5 МИЛИОНА ЗА ОКО 40 000 РАДНИКА!

FB_IMG_1585650702696

Командант Републичког штаба за ванредне ситуације и предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић рекао је да ће из буџета Српске бити исплаћено 16,5 милиона КМ за порезе и доприносе око 40.000 радника у областима које су најтеже погођене кризом у вези са вирусом корона, а да њихови послодавци треба да обезбиједе нето плате.

Вишковић је истакао да су Влада Српске и Републички штаб заузели став да том мјером буде обухваћено најугроженијих шест или седам области као што су угоститељство, туризам, саобраћај, друге услужне дјелатности, те предузетници.

“Влада ће из буџета за око 40.000 радника из тих области платити порезе и доприносе у износу од 16,5 милиона КМ. Пошто се до половине марта радило, наш став је да је реално и коректно да послодавци исплате нето плату, а да из буџета буду плаћени порези и доприноси, односно износ до нивоа бруто плате”, нагласио је Вишковић, коментаришући захтјеве које је Влади упутила Привредна комора Републике Српске.

Вишковић је рекао да чекају да ступи на снагу одлука Народне скупштине Републике Српске о проглашењу ванредног стања како би могли реализовати ту одлуку.

Он је подсјетио да поменуте секторе као најугроженије наводи и Привредна комора чији захтјеви и приједлози за санирање посљедица вируса корона долазе готово свакодневно.

“Направићемо и додатне анализе да бисмо видјели да ли је неко појединачно, а има и таквих субјеката, претрпио штету изазвану овом кризом, а да нису директно били погођени нашим одлукама о забрани рада. Урадићемо ту анализу и видјети да и тим људима изађемо у сусрет и дамо им помоћ”, рекао је Вишковић.

Извор: Срна

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ: СВИ КОЈИ ОСТАНУ БЕЗ ПОСЛА ИМАЋЕ НАКНАДУ ОД 416 ДО 800 КМ

На евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске у овој години закључно са мартом пријавило се око 400 лица која су остала без посла, а у наредном периоду очекује се пораст новопријављених који ће сви добити новчану накнаду, рекао је директор Завода Мирослав Вујичић.

Вујичић је рекао да очекује пораст новопријављених нарочито из сектора угоститељства и трговине, јер су они први погођени кризом изазваном појавом вируса корона.

– Завод за запошљавање има довољно средства да обезбиједи новчану накнаду за осигурање од незапослености. Сва лица која остану без посла имаће новчану накнаду, у зависности од плата које су примали, од 416 до 800 марака – истакао је Вујичић.

Он је додао да Завод све пријаве радника који су остали без посла прима електронски.

Вујичић је навео да је Завод свим здравственим установама послао податке о броју здравствених радника на евиденцији Завода, јер су интересовање исказале поједине локалне заједнице и болнице.

Када је ријеч о пројектима запошљавања које реализује Завод, Вујичић је подсјетио да су у овој години за њих планирали да издвоје 11 милиона КМ, али ће због новонастале ситуације у консултацији са Владом Републике Српске видјети шта ће са тим средствима.

– Ако нам значајније не скочи новчана накнада за новопријављена лица на евиденцију незапослених, вјероватно ћемо реализовати одређене пројекте”, рекао је Вујичић и додао да је сада приоритет да обезбиједе новчану накнаду за сва лица која остану без посла.

Извор: Срна

FB_IMG_1585650691691

ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ: ПОСЉЕДИЦЕ ПОТПИСИВАЊА СПОРАЗУМНОГ РАСКИДА УГОВОРА О РАДУ

Инспекторат Републике Српске, поводом информација да послодавци радницима нуде потписивање споразумног раскида уговора о раду због обуставе рада и отежаног пословања, скрећу пажњу радницима шта би то за њих значило и апелује да послодавци у разговору са запосленима покушају усагласити рјешење о начину радног ангажовања и исплати плата, те да посљедња мјера буде отказ уговора и одјава дјелатности.
Из Инспектората наводе да код споразумног раскида уговора о раду нема отказног рока, јер у овом случају није ријеч о отказу.

– У складу са одредбама Закона о раду у овим случајевима радник нема ни право на отпремнину. Јако је важно да радници уколико закључе споразумни раскид уговора о раду знају да у складу са важећим прописима неће моћи остварити накнаду за незапослене особе, нити здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање – напомињу из Инспектората.

У саопштењу се наводи да је споразумни раскид уговора о раду двострани правни акт између радника и послодавца у којем се дефинишу услови престанка уговора о раду на основу међусобне сагласности, као и да овај споразум мора бити у писаној форми и потписан и од радника и од послодавца, јер једино тако производи правно дејство.

– Споразум мора да има одређене ставке без којих не би био важећи, а то су јасно навођење страна у споразуму, радника и послодавца, датум потписивања споразума и престанка радног односа, те права и обавезе радника и послодавца до престанка и након престанка радног односа. Споразум производи правно дејство од дана овјере потписа радника на споразуму од надлежног органа локалне самоуправе. Наступањем тог датума престају сва права и обавезе из радног односа, те је послодавац обавезан да радника одјави са обавезних доприноса – појашњава се у саопштењу.

Из Инспектората појашњавају да је Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености прописано да незапослено лице којем је у смислу прописа о раду престао радни однос без његовог захтјева, сагласности или кривице, а које је провело најмање осам мјесеци непрекидно у осигурању од незапослености у посљедњих 12 мјесеци, или 12 мјесеци са прекидима у осигурању од незапослености у посљедњих 18 мјесеци, има право на новчану накнаду, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање.

– Закључивањем споразумног раскида уговора о раду радник свјесно и недвосмислено доприноси престанку радног односа, јер је за то била потребна и воља радника што се доказује његовим потписом, те се сматра да је радник сагласан са раскидом уговора – истичу из Инспектората.

Из Инспектората додају да инспекција рада не може дати радницима инструкцију да ли да потписују или не потписују споразумне раскиде уговора о раду, јер је то израз воље самог радника.

– Али, желимо да им укажемо на правне посљедице таквог споразума. Након потписивања таквог споразума, радник може само у судском поступку да покуша оспоравати властити потпис – истичу из Инспектората.

У саопштењу се наглашава да су у Инспекторату свјесни да ће актуелна ситуација у вези са корона вирусом оставити низ посљедица на привреду и економију, али да је Влада Републике Српске утврдила низ мјера с циљем помоћи привредним субјектима ради превазилажења потешкоћа у пословању.

FB_IMG_1585575076091

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО: ПРОДУЖEНЕ СВЕ МЈЕРЕ ЗАБРАНЕ ДО 13.04.2020. ГОДИНЕ

91498964_2514049695525876_4524833971451723776_n

Општински штаб за ванредне ситуације данас је донио Наредбу о продужењу свих превентивних мјера до 13.04.2020.године, а које се односе првенствено на регулисање рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Кнежево.

Овом Наредбом продужује се забрана рада:
– свим угоститељским објектима,
– услужним дјелатностима/занатство, осим такси службе,
– трговинама, осим трговине прехране/робе широке потрошње, трговачки центри, трговине сточне хране и трговине на велико, којима је дозвољен рад од 07:00 до 18:00 часова;
– Свадбеним салонима;
– приватним стоматолошким амбулантама;
-приређивачима игара на срећу;
-спортским организцијама и школи спорта, те тренинзи и организовања текмичења за спортисте свих категорија;
– одржавање пијачног дана.

Осим тога, забрана се односи и на сва јавна окупљања, док субјекти којима је дозвољен рад, и даље имају обавезу да организују обављање своју дјелатност уз предузимање низа појачаних превентивно хигијенских мјера и ограничавања броја људи који тренутно могу да бораве у пословном објекту, поштујући утврђену раздаљину.

Наредбом о продужењу мјера забране, продужена је и мјера о обустављању рада ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево, до 13.04.2020. године.

Разматрајући епидемиолошку ситуацију на територији општине Кнежево, из Штаба за ванредне ситуације закључили су да је она на задовољавајућем нивоу.

“У кућној изолацији, тренутно се налази 158 лица, док је из самоизолације изашло 30 особа. До сада је на територији наше Општине евидентирано 5 позитивних случајева на вирус корона.” – изјавио је комадант Штаба за ванредне ситуације општине Кнежево и Начелник Општине Горан Боројевић.

“Током викенда, обављена је нова дезинфекција јавних установа, градских улица, јавних површина и шеталишта у циљу сузбијања појаве и спречавања ширења заразе” – нагласио је Комадант.

Из овог Штаба још једном су позвали све суграђане да озбиљно схвате мјере забране које су и даље на снази и поштују упуства надлежних институција.

НАРАЕДБА о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Кнежево

НАРЕДБА о продужењу трајања Наредбе о обустављању рада ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

ПОНОВО ДЕЗИНФИКОВАНЕ ГРАДСКЕ УЛИЦЕ

У циљу спровођења појачаних превентивних мјера спречавања појаве и ширење вируса Корона, на територији наше Општине вечерас су поново дезинфиковане градске улице, јавне површине и шеталишта.

FB_IMG_1585512756361FB_IMG_1585512809395FB_IMG_1585512815306FB_IMG_1585512834770FB_IMG_1585512849238FB_IMG_1585512865393

НА САСТАНКУ ГЛАВНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА РАЗМАТРАНО СПРОВОЂЕЊЕ ДОСАДАШЊИХ МЈЕРА

Предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић, предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, предсједавајући Савјета министара Зоран Тегелтија, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић и генерални секретар Владе Републике Српске Синиша Каран одржали су данас састанак Главног координационог тима, поводом актуелне ситуације изазване новим вирусом корона.

На састанку је разматрана тренутна епидемиолошка ситуација у Републици Српској и спровођење досадашњих мјера институција Републике Српске у вези са сузбијањем вируса корона.

Препоручено је Републичком штабу за ванредне ситуације да коригује поједине закључке, с нагласком на Закључак о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске. Циљ је да се лицима с навршених 65 година живота и старијима, два дана у седмици, омогући кретање како би могли да подигну пензије и купе намирнице.

На састанку је поново апеловано на грађане да поштују прописане мјере заштите од вируса корона, те на лица која су у кућној изолацији да се стриктно придржавају прописаних мјера.

Наредни састанак Главног координационог тима биће одржан сутра у Кабинету предсједника Владе Републике Српске, с почетком у 12.00 часова.

Извор: koronavirususrpsoj.com

FB_IMG_1585500339847

ДВА НОВА СЛУЧАЈА ПОЗИТИВНИХ НА КОРОНА ВИРУС У КНЕЖЕВУ!

Министар здравља и сцоијалне заштите РС Ален Шеранић изјавио је данас да су у посљедњих 24 часа обавили 403 теста, те да су они у 38 случајева били позитивни. Тиме је, како је истакао Шеранић, укупан број заражених вирусом корона у РС достигао 200. Међу новозараженим највише особа је из Бањалуке – 29, по двије су из Кнежева и Лакташа, а по једна из Котор Вароша, Теслића, Прњавора и Градишке.

У разговору са директором ЈЗУ Дом здравља Кнежево, добили смо информацију да су у питању двије мушке особе, једна средње и једна старије животне доби. Оба ова лица су са тешким симптомима и оба су смјештена у Универзитетско Клиникички центар Републике Српске, односно на Инфективну клинику. У току је прикупљање података о контактима ових лица. – нагласио је Владан Миловановић.

Замолио је све наше суграђане да остану код куће, смање број социјални контаката на минимум, и обавезно се придржавају издатих упустава у вези са појачаним хигијенским мјерама, јер је ово тренутно једини могући начин да успјешно превазиђемо ову пандемију. – изјавио је директор ЈЗУ Дом здравља Кнежево.

FB_IMG_1585489194064

ОБАВЈЕСТ!

Моле се грађани да данас 29.03.2020. године, од 17:00 часова смање кретање по јавним површинама, како би преставници Ватрогасне јединице у сарадњи са комуналном несметано обавили нову дезинфекцију градских улица и јавних површина.

FB_IMG_1585481029083

ZA ODGODU PLAĆANJA POREZA PODNESITE PISANU IZJAVU!

Poreska uprava Republike Srpske obavještava privredne subjekte koji su pogođeni mjerama na sprečavanju širenja virusa korona i zbog toga imaju poteškoće u poslovanju, da imaju mogućnost da u skladu s odlukom Vlade Republike Srpske podnesu Poreskoj upravi RS pismenu izjavu za odgađanje plaćanja poreskih obaveza.

“Vlada Republike Srpske juče je donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu sa 31. marta na 30. jun 2020. godine. Prema ovoj Odluci, odgoda plaćanja se odnosi na privredne subjekte – pravna lica i preduzetnike, koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju o čemu privredni subjekti podnose pismenu izjavu Poreskoj upravi Republike Srpske. Obaveze koje će na osnovu ove odluke biti odgođene, poreski obveznici će izmiriti u ratama do kraja 2020. godine”, stoji u saopštenju Poreske uprave RS.

Poreska uprava RS obavještava poreske obveznike da od danas, 27. marta 2020. godine, pravna lica i preduzetnici mogu preuzeti formu pismene izjave na linku http://www.poreskaupravars.org/Documents/Obrasci/Izjava_za_odgodjeno_placanje_poreskih_obaveza.pdf.

Imajući u vidu da je u toku pandemija bolesti COVID-19, te da se preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje virusa, Poreska uprava je omogućila poreskim obveznicima da navedenu izjavu podnesu u elektronskom obliku na sljedeću elektronsku adresu odgodaplacanja@poreskaupravars.org

Ili faksom na brojeve telefona:
PC Banjaluka: 051/332-384

PC Prijedor: 052/234-691 ili052/240-850

PC Doboj: 053/241-950

PC Bijeljina: 055/210-868

PC Zvornik: 056/210-780

PC I.Sarajevo: 057/321-057

PC Trebinje: 059/271-831