Home » ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

60600246_2337202969901070_5452850063359344640_n

ЈУ Дом здравља Кнежево, датира још од 1958. године, када је основан као Здравствена станица. Под данашњим називом функционише од 29.09.1994.године, као самостална здравствена установа. Финансира се путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске по основу Уговора о пружању и финасирању примарне здравствене заштите, личног учешћа осигурнаика у трошковима здравствне заштите ( партиципација) и буџета општине. Тренутни број 55 запослених радника, Од чега 9 је доктора медицине, и то 5 доктора специјалиста породичне медицине и 4 доктора медицине, те  2 доктора стоматологије од чега је један специјалиста превентивне и дјечије стоматологије. У  циљу провођења мјера од посебног друштвеног интереса Дом здравља у складу са  Законом о здравственој заштиити обезбјеђује: породичну медицину, дјечију, превентивну и општу стоматологију, хигјенско епидемиолошку дјелатност, хитну медицинску помоћ, ампулиране лијекове и потребан санитетски материјал, лабораторијску дијагностику и рендген и ултразвучну дијагностику. Дом здравља обезбјеђује службу за снабдјевање лијековима и медицинским средствима и организује збрињавање хитних случајева и хитан санитетски превоз, као и превоз пацијаната на хемодијализу. Поред 6 тимова пордичне медицине организаованих у централном објекту Дома здравља у Кнежево, Дом здравља организује и врши пружање здравствене  заштите и у подручним /теренским/ амбулантама у Јаворанима, Имљанима и Корићанима.

20190425_130612

ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ КНЕЖЕВО је установа од посебног друштвеног интереса, у државној својини, у области социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старатељстваи извршења васпитних мјера.

У циљу провођења мјера социјалне заштите, а од посебног друштвеног интереса, су слиједећи послови:

– рјешава – у првом степену, о остваривању права утврђених законом,

– рјешава – у првом степену, о остваривању права из области дјечије заштите,

– рјешава – у првом степену, о остваривању права из области породичне заштите и старатељства,

– пружа услуге социјалног рада – у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,

– врши исплату новчаних давања утврђених законом.

Основне дјелатности Центра су:

 1. Дјелатности социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом
 2. Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја.

Дјелатности социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом подразумјева:

 • социјалне, савјетодавне, добротворне и сличне услуге које се пружају старијим лицима и лицима са инвалидитетом у њиховим домовима или на другом мјесту, а спроводе их владине канцеларије или приватне организације, националне и локалне хуманитарне организације и стручњаци који пружају савјетодавне услуге:
 • посјећивање старијих, болесних лица и лица са инвалидитетом,
 • дјелатности дневне бриге за старија лица и одрасла лица са инвалидитетом,
 • дјелатности стручне рехабилитације и рехабилитације за лица са инвалидитетом, под условом да је образовна компонента ограничена.

Под „осталим дјелатностима социјалног рада без смјештаја подразумјевају се:

 • дјелатности социјалне помоћи, усмјеравање и савјетовање дјеце и омладине,
 • дјелатности које се односе на усвајање дјеце и дјелатности спречавања злостављања дјеце и осталих,
 • услуге савјетовања о браку и породици,
 • дјелатности помагања жртвама великих несрећа,
 • утврђивање права на додјелу социјалне помоћи,
 • помоћ за бескућнике и остале социјално угрожене групе.

У спровођењу дјелатности социјалне заштите и социјалног рада Центар врши јавна овлашћења:

 • пружа прву стручну помоћ грађанима,
 • рјешава у првом степену о остваривању права утврђених овим законом и одлукама о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области социјалне заштите,
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и старатељства,
 • ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,
 • пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,
 • врши надзор над хранитељским породицама,
 • води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
 • врши исплату новчаних права утврђених законом и другим прописима и општим актима.

Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне и дјечије заштите и то:

 • открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
 • предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,
 • предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система социјалне заштите у локалним заједницама, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечије заштите и непосредно пружа социјалне услуге,
 • прати стање у области дјечије и породично-правне заштите, покреће иницијативе и предлаже мјере за унапређивање система дјечије и породичне заштите,
 • развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,
 • пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне, терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
 • подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне заштите,
 • обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и дјеце,
 • обавља аналитичко истраживачке послове у локалним заједницама и

обавља и друге послове утврђене законом и одлукама јединица локалне самоуправе.