Home » КЛИМА

КЛИМА

Подручје општине Кнежево се налази у зони умјерене континенталне климатске области. У микро-климатском погледу подручје припада зони умјерено-континенталне климе са обиљежјима за планинско подручје: карактеришу је релативно хладне зиме и умјерено топла љета са максималним падавинама у другом половини прољећа и почетком јесени, с тим да у нижим регионима пада киша, а у вишим снијег. Вегетациони период траје 120-200 дана, зависно од надморске висине.

Средња годишња температура износи 7,9°C. Касни прољетни и рани јесењи мразеви утичу неповољно на пољопривредне културе. Високи сњежни наноси и мразеви у вишим регионима скраћују вегетациони период.

       Природа Кнежева (2)          Природа Кнежева (14)Кнежево_околина