Home » Конкурси 2022

Конкурси 2022

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање директора и чланова управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Кнежево

Пријава на јавни конкурс Центар за социјални рад Кнежево

Обавјештење 4

Обавјештење 3

Пријава на јавни конкурс за директора ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање директора ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање секретара Скупштине општине

ОДЛУКА о утврђивању критеријума за избор и именовање секретара Скупштине и расписивању јавног конкурса

Обавјештење 2

РЈЕШЕЊЕ о именовању Конкурсне Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем Начелника одјељења у Општинску управу општине Кнежево по Јавном конкурсу број: 02-013-52/22

Јавни конкурс за избор и именовање Начелника одјељења Општинске управе Општине Кнежево

Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем намјештеника у Општинску управу општине Кнежево

Обавјештење 1

Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу општине Кнежево

Јавни конкурс

Пријава на јавни конкурс

Стипендије 2022