Home » НАЧЕЛНИК

НАЧЕЛНИК

 

nacelnik_1Горан Боројевић, ожењен, отац двоје дјеце, рођен је 04.01.1983. године.

Основно и средње образовање завршио је у Кнежеву.

Даље образовање наставио је на Шумарском факултету Универзитета у Бањалуци, гдје  је дипломирао и стекао звање Дипломирани инжењер шумарства 2006. године.

Од 2008. године, па до јануара 2016. године радио је на руководећим мјестима у ЈШП “Шуме Републике Српске” и ШГ “Чемерница”.

Одборник је у Скупштини Општине Кнежево од 2012-2016. године.

Од јануара 2016.  обављао дужност Замјеника начелника Општине Кнежево.

КОНТАКТ

Телефон: 051/ 594 – 201
Е-mail: nacelnik@opstinaknezevo.org