Home » ОБРАЗОВАЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

Образовање

Прва школска зграда саграђена је 1883. године и радила је у такозваној читаоници. Након, ослобођења, школске 1945/1946. године школа је имала свега 60 ученика, док се школске 1958/1959. године у школу први пут уводи 5. разред и исте те године школа броји 227 ученика. 1959. године изграђена је стара школска зграде

Образовање (1)

Школске 1959/1960. године од 1-6 разреда наставу је похађало 320 ученика распоређених у 10 одјељења. Школске 1961/1962. године први пут се формира генерација 8. разреда и школу је похађало 430 ученика. Данашња школска зграда отворена је22. септембра 1972. године. Школа данас ради у два централна објекта у градској зони и 2 централне школе у Имљанима и Живинцима,са укупноосам подручних школа: Малићи, Брегови, Борак, Јаворани, Рађићи, Мокри Луг, Кобиља, Корићани, Петрово Поље, Влатковићи. Основна школа носи назив „Доситеј Обрадовић“. Основно образовање тренутно похаћа 644 ученика.

Средња школа Јован Дучић

Средње образовање се обавља у Средњошколском центру „Јован Дучић“. Основан је 1974.године као Средњошколски центрар „Ђуро Пуцар Стари“. Прве школске године имала је 228 ученика занимања металске, дрвно-прерађивачке, текстилне и економске струке. Рекордних 800 ученика имала је у школској 1981/1982. Данас броји 154 ученика у 9 одјељења, о чијем образовању брине 24 професора за дјелатности угоститељство-туризам (туристички техничар), економија-право-трговина (еконосмки и пословно-правни техничар), пољопривреда и прерада хране (пољопривредни техничар).

51975463_298942557434397_6293127227609448448_n

Предшколска настава се одвија у ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево, који је основана 27.02.1986.године као Радна организација за предшколско васпитање и образовање. Дјелатност предшколског образовања ове установе подразумјева васпитање и образовање, његу, заштиту, подстицање интересовања и развијање способности дјеце у цјелодневном, полудневном и повременом трајању (у зависности од потреба дјеце, родитеља или старатеља) за дјецу од три године до поласка у школу, са различитим програмским садржајем. Тренутно у овој установи борави 30 дјеце, са којима раде 2 васпитача.