Home » Одлуке 2018

Одлуке 2018

ОДЛУКА о јавној набавци услуга

ОДЛУКА (1)

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова (1)

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (1)

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова (1)

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова

ОДЛУКА

ОДЛУКА о додјели уговора путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА о покретању преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци услуга

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево и изградња тротоара уз Басташки пут

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево и изградња тротоара уз Басташки пут

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за јесењу сјетву

ОДЛУКА прихвата се препорука комисије за јавну набавку радова Поновљени поступак реконструкција зграде Центра за социјални рад у Кнежеву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба

ОДЛУКА о понављању поступка јавне набавке радова: Реконструкција зграде Центра за социјални рад

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке радова на спомен обиљежју и изградња спомен чесме погинулим борцима

ОДЛУКА – Прихвата се препорука комисије за јавну набавку радова Асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору другорангираних понуђача у поступку јавне набавке

ОДЛУКА о поништењу отвореног поступка јавне набавке радова Реконструкција зграде Центра за социјални рад у Кнежеву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Извођење радова на спомен обиљежју и изградња спомен чесме погинулим борцима отаџбинског рата у Кнежеву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова “Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево”

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке радова реконструкција зграде Центра за социјални рад

ОДЛУКА за јавну набавку радова Изградња пјешачке стазе – тротоара

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у поступку конкурентског захтјева за доставу понуда

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке радова санација просторија омладинског центра у Кнежеву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Реконструкција зграде Центра за социјални рад

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова – Реконструкција зграде Центра за социјални рад

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова “Изградња два крака пута поред гробља у општини Кнежево”

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова – Санација просторија омладинског центра у Кнежеву

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова – Санација просторија омладинског центра у Кнежеву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова – Изградња пјешачке стазе-тротоара у улици Драге Врањеша

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова – Изградња пјешачке стазе-тротоара у улици Драге Врањеша

ОДЛУКА о избору другорангираног понуђача у поступку јавне набавке радова “Санација локалних асфалтираних путева на подручју општине Кнежево у укупној количини од 750 м квадратних”

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова – Изградња два крака пута поред гробља у Кнежеву

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова – Изградња два крака пута поред гробља у Кнежеву

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова – Санација локалних асфалтнираних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова – Санација градских улица и локалних асфалтираних путева

ОДЛУКА о избору понуђача у поступке јавне набавке огревног дрвета

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке огревног дрвета, метрица, за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке водо, електро, грађевинског и другог материјала за помоћ социјално угроженој категорији становништва

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за прољетну сјетву

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке канцеларијског материјала и тонера за потребе општинске управе општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о понављању поступка набавке услуга прикупљање и одвоз отпада

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера

ОДЛУКА о јавној набавци канцеларијског материјала и тонера

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке сјеменске робе за прољетну сјетву

ОДЛУКА о поништењу јавне набавке услуга зимско одржавање градских саобраћајница и локалних путева за ЛОТ 9

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача – Зимско одржавање градских саобраћајница и локалних путева

ОДЛУКА о јавној набавци услуга зимско одржавање градских саобраћајница и локалних путева

ОДЛУКА о поништењу отвореног поступка јавне набавке – Прикупљање и одвоз отпада

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке горива и мазива

ОДЛУКА о избору извођача у поступку јавне набавке горива и мазива

ОДЛУКА о усвајању Плана јавних набавки општине Кнежево за 2018. годину

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке – Прикупљање и одвоз отпада