Home » Одлуке 2019

Одлуке 2019

ОДЛУКА о јавној набавци услуга за зимско одржавање градских саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга: Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Реконструкција и адаптација зграде Дома здравља Кнежево

ОДЛУКА о избору другорангираног понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за јесењу сјетву

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за јесењу сјетву

ОДЛУКА о прихватању понуде понуђача “Прометал” с.п. Рајка Дукића бб, Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка грађевинског материјала за изградњу дома у МЗ Шолаји

ОДЛУКА о прихватању понуде понуђача “Самарџић” с.п. Костићи бб, Кнежево за јавну набавку радова

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о прихватању понуде понуђача “Дрворез” д.о.о Љубачево 69Е, Бања Лука

ОДЛУКА о пристуању поступку јавне набавке роба: Набавка грађевинског материјала за санацију извора “Брестовац”

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке сјеменске робе за потребе унапређења пољопривредне производње

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба

ОДЛУКА о понављању поступка јавне набавке радова: Адаптација купатила спортске дворане у Кнежеву

ОДЛУКА приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању постука јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке услуга: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о поништењу отвореног поступка јавне набавке радова: Поновљени поступак адаптације купатила спортске дворане у Кнежеву

ОДЛУКА о понављању поступка јавне набавке радова: Адаптација купатила спортске дворане у Кнежеву

ОДЛУКА о поништавању поступка јавне набавке радова: Адаптација купатила спортске дворане у Кнежеву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Адаптација купатила спортске дворане у Кнежеву

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова – Извођење радова на адаптацији купатила спортске дворане у Кнежеву

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке радова: Извођење радова на санацији школског игралишта на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке радова: Асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке огревног дрвета

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова – Извођење радова на санацији школских игралишта на подручју општине Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова – Извођење радова на санацији школских игралишта на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба: Набавка огревног дрвета, метрица за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Асфалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке водо, електро, грађевинског и другог материјала

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка водо, електро, грађевинског и другог материјала

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба – Набавка намјештаја и бијеле технике за социјално угрожене породице

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба – Набавка намјештаја и бијеле технике за социјално угрожене породице

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке сјеменског кромпира за прољетну сјетву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке сјеменске робе за потребе унапређења пољопривредне прозводње на подручју општине Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба – Набавка сјеменског кромпира за прољетну сјетву

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова број: 02-013-33/19

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке санацијa локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег пунуђача у поступку јавне набавке хране пића и сродних производа

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке: Извођење радова на санацији локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за прољетну сјетву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка хране, пића и сродних производа за потребе Општинске управе општине Кнежево

ОДЛУКА о изузимању од примјене Закона о јавним набавкама БиХ

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског материјала

ОДЛУКА за куповину- прибављање непокретности- спортске дворане

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке горива и мазива

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга: Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: канцеларијски материјал и тонери за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: гориво и мазиво за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга: Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга правног савјетовања и заступања

ОДЛУКА о јавној набавци услуга

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга: Зимско одржавање градских саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево за сезону 2019.