Home » Одлуке 2021

Одлуке 2021

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка водо, електро, грађевинског и другог материјала за помоћ социјално угроженој категорији становништва

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова: Извођење радова на уређењу путног појаса – израда банкина

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Извођење радова на уређењу путног појаса – израда банкина

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за прољетну сјетву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке сјеменске робе за потребе унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке намјештаја за ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба: Набавка и превоз огревног дрвета, метрица, за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга: Набавка намјештаја за ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга: Набавка услуга прикупљања и одвоза отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга: Зимско одржавање саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево за сезону 2021