Home » Одлуке 2021

Одлуке 2021

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба у отвореном поступку јавне набавке сјеменске робе за потребе унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево за 2021. годину

ОДЛУКА о јавној набавци услуга Зимско одржавање градских саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево за сезону 2021/2022. годину

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке: Изградња спомен собе погинулим борцима у Одбрамбено-отаџбинском рату

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Изградња спомен собе погинулим борцима у Одбрамбено-отаџбинском рату

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке радова: Изградња спомен собе погинулим борцима у Одбрамбено-отаџбинском рату

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-87/21

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Изградња секундарне водоводне мреже Медљен – Ћелићи

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке радова: Изградња секундарне водоводне мреже Медљен – Ћелићи

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-78/21

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке Санација и асфалтирање локалног пута у Корићанима

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Изградња пјешачке стазе

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке радова: Изградња пјешачке стазе

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга у отвореном поступку јавне набавке

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Наставак изградње канализационе мреже у Улици лаке Кнежевске бригаде

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – Санација и асфалтирање локалног пута у Корићанима

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за јесењу сјетву

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-58/21

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке сјеменске робе за потребе унапређења пољопривредне производње

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-56/21

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку јавне набавке

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке – Извођење радова на санацији ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба

ПОСЕБНА ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Извођење радова на санацији ЈУ “Радојка Лакић” Кнежево

ПОСЕБНА ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке радова – Извођење радова на санацији ЈУ “Радојка Лакић” Кнежево

ОДЛУКА о допуни плана набавки за 2021. годину

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-42/21

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Санација локалних макадамских путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка водо, електро, грађевинског и другог материјала за помоћ социјално угроженој категорији становништва

ПОЗИВ за достављање понуде

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова: Извођење радова на уређењу путног појаса – израда банкина

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова: Извођење радова на уређењу путног појаса – израда банкина

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за прољетну сјетву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке сјеменске робе за потребе унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке намјештаја за ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба: Набавка и превоз огревног дрвета, метрица, за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга: Набавка намјештаја за ЈУ Дјечији вртић “Радојка Лакић” Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке услуга: Набавка услуга прикупљања и одвоза отпада са подручја општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга: Зимско одржавање саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево за сезону 2021