Home » Одлуке 2022

Одлуке 2022

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-93/22

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-72/22

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-87/22

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-66/22

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке сјеменске робе за јесељу сјетву

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке: Набавка и уградња каменог агрегата за потребе МЗ Кнежево, Голо Брдо-Бераци

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке хране, пића и сродних производа за потребе Општинске управе Општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-50/22

ОДЛУКА о измјени одлуке о приступању поступку јавне набавке радова

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке радова

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путем отвореног поступка: 02-013-28/22

ОДЛУКА о јавној набавци роба: Реконструкција и модернизација јавне расвјете на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-24/22

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-22/22

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка водо, електро, грађевинског и другог материјала

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке хране, пића и сродних производа за потребе Општинксе управе Општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке: Извођење радова на санацији локалних путева на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-10/22

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-7/22

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-5/22

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: Набавка хране, пића и сродних производа за потребе Општинске управе општине Кнежево

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке роба: гориво и мазиво за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-94/22

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга правног савјетовања и заступања

ОДЛУКА о јавној набавци услуга

ОДЛУКА о приступању поступку јавне набавке сјеменске робе за потребе унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке роба: Набавка и превоз огревног дрвета, за потребе Општинске управе Кнежево

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путем отвореног поступка: 02-013-96/21