Home » ВИЈЕСТИ » Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци услуга “Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево”

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци услуга “Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево”

Информација о провођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци услуга “Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине Кнежево”