Home » ВИЈЕСТИ » ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ СЕОСКИМ ДОМАЋИНСТВИМА!

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ СЕОСКИМ ДОМАЋИНСТВИМА!

С циљем пружања помоћи сеоским домаћинствима, обавјештавамо све заинтересоване да ће Министарство трговине и туризма пружати подршку при аплицирању за пројекте међународних фондова, изради коначних пројеката и управљању одобреним пројектима у складу са методологијом коју прописује донатор.

Имајући у виду значај сеоског туризма, наведена активност је покренута у сврху развоја овог облика туризма и стварања што квалитетније туристичке понуде у Републици Српској.

Намјера је да се на једноставан начин објасни концепт коришћења фондова и да се ова тематика приближи сеоским домаћинствима како би се подстакли да постану апликанти. За коришћење средстава из фондова нужно је квалитетно разрадити пројектну идеју, те написати пројектни приједлог задовољавајући све услове међународних позива који захтјевају висок ниво стручности.

Више информација на броју телефона 051/338-739 и и-мејлу: m.misic@mtt.vladars.net.