Home » ВИЈЕСТИ » ZA ODGODU PLAĆANJA POREZA PODNESITE PISANU IZJAVU!

ZA ODGODU PLAĆANJA POREZA PODNESITE PISANU IZJAVU!

Poreska uprava Republike Srpske obavještava privredne subjekte koji su pogođeni mjerama na sprečavanju širenja virusa korona i zbog toga imaju poteškoće u poslovanju, da imaju mogućnost da u skladu s odlukom Vlade Republike Srpske podnesu Poreskoj upravi RS pismenu izjavu za odgađanje plaćanja poreskih obaveza.

“Vlada Republike Srpske juče je donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za 2019. godinu sa 31. marta na 30. jun 2020. godine. Prema ovoj Odluci, odgoda plaćanja se odnosi na privredne subjekte – pravna lica i preduzetnike, koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju o čemu privredni subjekti podnose pismenu izjavu Poreskoj upravi Republike Srpske. Obaveze koje će na osnovu ove odluke biti odgođene, poreski obveznici će izmiriti u ratama do kraja 2020. godine”, stoji u saopštenju Poreske uprave RS.

Poreska uprava RS obavještava poreske obveznike da od danas, 27. marta 2020. godine, pravna lica i preduzetnici mogu preuzeti formu pismene izjave na linku http://www.poreskaupravars.org/Documents/Obrasci/Izjava_za_odgodjeno_placanje_poreskih_obaveza.pdf.

Imajući u vidu da je u toku pandemija bolesti COVID-19, te da se preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje virusa, Poreska uprava je omogućila poreskim obveznicima da navedenu izjavu podnesu u elektronskom obliku na sljedeću elektronsku adresu odgodaplacanja@poreskaupravars.org

Ili faksom na brojeve telefona:
PC Banjaluka: 051/332-384

PC Prijedor: 052/234-691 ili052/240-850

PC Doboj: 053/241-950

PC Bijeljina: 055/210-868

PC Zvornik: 056/210-780

PC I.Sarajevo: 057/321-057

PC Trebinje: 059/271-831