Home » ВИЈЕСТИ » USVOJEN BUDŽET OPŠTINE ZA 2024.GODINU

USVOJEN BUDŽET OPŠTINE ZA 2024.GODINU

Poslednja sjednica Skupštine opštine Kneževo za 2023.godinu održana je 27.12.2023. godine, kada je usvojen i budžet opštine Kneževo za 2024.godinu u iznosu od 7.465.800 KM.

Na ovoj sjednici razmatrano je 18 tačaka dnevnog reda, a između ostalog razmatrane su i usvojeni: Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Kneževo za period januar-septembar 2023.godine i donošenje Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Kneževo za 2023.godinu; Odluka o izvršenju rebalansa budžeta opštine Kneževo za 2023.godinu; Odluka o utvrđivanju prijedloga budžeta opštine Kneževo za 2024.godinu; Odluka o izvršenju budžeta opštine Kneževo za 2024.godinu; Odluka o visini stope poreza na nepokretnosti na području opštine Kneževo za 2024.godinu; Odluka o finansiranju političkih stranaka iz budžeta opštine Kneževo za 2024. godinu; Odluka o naknadi za vršenje odborničke dužnosti za 2024.godinu; Odluka o utvrđivanju cijene usluga za boravak djeteta u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Radojka Lakić“ Kneževo za 2024.godini; Odluka o stipendiranju studenata na visokoškolskim ustanovama (prvi ciklus studija) za školsku 2023/2024 god. i utvrđivanju kriterija za dodjelu; Izvještaj o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Kneževo za 2023.godinu; Programa rada Skupštine opštine Kneževo za 2024.godinu , kao i Plan upisa učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2024/2025.godinu.

Izvještajem o izvršenju budžeta opštine Kneževo za period januar-septembar utvrđen je suficit budžeta, odnosno manjak prihoda za 3% u odnosu na plan izvršenja za navedeni period. Skupština opštine Kneževo usvojila je rebalans budžeta opštine u iznosu 7.199.400 KM, što predstavlja povećanje budžeta za 315.350 KM u odnosu na budžet za 2023.godinu. Budžet opštine Kneževo za narednu 2024.godinu iznosiće 7.465.800 KM i predstavlja povećanje za 8,42% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2023.godinu. Stopa poreza na nepokretnosi za narednu 2024.godinu iznosiće 0,10 % i time ostaje nepromjenjena u poslednjih dvije godine. Za finansiranje političkih stranaka u 2024.godini biće izdvojeno 14.398 KM, a ovaj iznos je raspodjeljen na 7 političkih subjekata koje imaju odbornike u skupštini opštine Kneževo i srazmjerno broju osvojenih mandata koje politička stranka ima u skupštini. Odbornici koji svoju dužnost budu obavljali tokom 2024.godine, ostvarivaće pravo na naknadu za vršenje odborničke dužnosti u iznosu 519,16 KM.

Skupština je na ovoj sjednici razmatrala i pitanje cijene usluga za boravak dijeteta u JU Dječiji vrtić „Radojka Lakić“ za 2024.godinu. Ekonomska cijena usluge u JU Dječiji vrtić „Radojka Lakić“ Kneževo za 2024.godinu iznosiće 424,76 KM. Roditelji će za boravak dijeteta tokom naredne godine za cjelodnevni boravak plaćati iznos od 100 KM, a za poludnevni 80 KM.

Za stipendiranje studenata sa područja opštine Kneževo za 2024.godinu planirana su sredstva u iznosu 30.000 KM, a visina mjesečne stipendije će se utvrditi proporcionalno prema broju podnešenih zahtjeva koji ispunjavanju uslova i planiranog iznosa. Stipendije će se isplaćivati 8 mjeseci počev od 01.02.2024.godine.

Poredeći postignute rezultate sa planiranim programskim ciljevima Skupština je na ovoj sjednici usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2023.godinu, kao i Program rada Skupštine opštine za 2024.godinu.

Planom upisa učenika za školsku 2024/2025.godinu u Srednješkolskom centru „Jovan Dučić“ Kneževo predviđen je upis učenika u 2 odjeljenja po zanimanju ekonomski tehničar i poslovno-informatički tehničar.