Home » Одлуке 2024

Одлуке 2024

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-27/24

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-26/24

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-23/24

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-3/24

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-12/24

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке грађевинског материјала за социјално угрожене категорије становништва и МЗ и Удружења на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-67/23

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Набавка прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва и набавка хране, пића и сродних производа за потребе Општинске управе Општине Кнежево