Home » Одлуке 2023

Одлуке 2023

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путем отвореног поступка: 02-013-79/23

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-77/23

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-67/23

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-57/23

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-47/23

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-38/23

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку “Набавка и уградња електро материјала за потребе одржавања јавне расвјете на подручју општине Кнежево”

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-33/23

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-32/23

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-21-6/23

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке грађевинског материјала за социјално угрожене категорије становништва и МЗ и Удружења на подручју општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-2-6/23

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-11/23

ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Набавка прехрамбених пакета за социјално угрожене категорије становништва и набавка хране, пића и сродних производа за потребе Општинске управе Општине Кнежево

ОДЛУКА о избору понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-2-4/23