Home » ВИЈЕСТИ » НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Кнежево!

НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Кнежево!

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:

 1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:
 • Угоститељским објектима врсте ноћни клуб;
 • Свадбени салони;
 • Одржавање пијачног дана.
 1. Ограничава се рад сваким даном слиједећим објектима:
 • Трговинским објектима, 07:00 дo 20:00 часова (изузев рада недјељом које је до 16:00 часова);
 • Угоститељским објекти свих врста (изузев угоститељских објеката у оквиру вршења дјелатности смјештаја гостију) од 07:00 до 18:00 часова;
 • Спортске кладионице од 07:00 до 18:00 часова.
 1. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију за провођење ове Наредбе, да обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 1. У случају непоштовања одредби ове Наредбе, примјениће се казнене одредбе Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17).
 1. О извршењу задатака ове Наредбе, орган из тачке 4. , свакодневно ће извјештавати Команданта општинског штаба за ванредне ситуације општине Кнежево.
 1. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Кнежево“ и web страници Општине Кнежево.

НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији општине Кнежево