Home » ВИЈЕСТИ » НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Кнежево

НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Кнежево

Забране и ограничења које је ове седмице због појаве вируса корона донио Штаб за ванредне ситуације општине Kнежево су продужене и проширене одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације до 30. марта.

Штаб за ванредне ситуације општине Кнежево донио је низ забрана и препорука које се односе на период до 23. марта, а након данашње сједнице Штаба за ванредне ситуације општине Кнежево су продужене до 30. марта и одмах су ступиле на снагу.

Новом наредбом Генералштаба и Начелника општине:
Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда од 19.03. до 30.03.2020. године:
– Сва јавна окупљања;
– Угоститељским објектима свих категорија;
– Услужне дјелатности/занатсво у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе;
– Трговинама, осим субјектима из тачке 2. ове наредбе;
– Свадбени салони;
– Приватним стоматолошким амбулантама;
– Приређивачима игара на срећу;
– Спортских организција и школа спорта, те тренинга и организовања текмичења за спортисте свих категорија;
– Одржавање пијачног дана.

Ограничава се рад сваким даном слиједећим објектима:
– Трговачким центрима од 07:00 до 18:00 часова, гдје могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње;
– Трговине прехране/робе широке потрошње, трговине сточне хране и трговине на велико од 07:00 до 18:00 часова;
– Трговинским објектима који се обављају дјелатност производње хљеба и пецива (искључиво у погледу продаје њихових производа) 07:00 до 18:00.

Рад ових субјеката је неопходно организовати уз предузимање слиједећих мјера:
– Ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити;
– Испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар;
– У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак купаца из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене;

– Мотели у оквиру своје дјелатности могу пружати услуге смјештаја и припреме хране само за госте који користе услугу смјештаја;

– Бензиске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат од 07:00 до 18:00 часова;

– Апотеке и пољопривредне апотеке, без промјене радног времена уз примјену слиједећих мијера:
– Ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити;
– Испред благајне означити и организовати размак између купаца од најмање један метар;
– У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак купаца из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

Дозвољава се рад слиједећим привредним субјектима који обављају слиједеће дјелатности:
– Технички прегледи и осигурања;
– Стоваришта грађевинског материјала;
– Вулканизери и аутомеханичари;
– Киосци;
– Меснице;
– Погребна опрема.

Општинска управа општине Кнежево је од понедјељка 16.03.2020. године организовала свој рад како слиједи:
– У свим организационим јединицама Општинске управе општине Кнежево организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста;
– Остала лица упутити на рад од куће или рад код куће;
– На улузу у све службене просторије Општинске управе општине Кнежево које пружају услуге грађанима, ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Општинске управе и прављење дужих редова у затвореном простору;
– Одржавати растојање између грађана у затвореним просторијама Општинске управе општине Кнежево од најмање један метар, уз предузимање мијера дезинфекције и повишене хигијене;

– У свим општинским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција, остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавање у просторијама гдје се пружају услуге;

– Све организационе јединице, општинске установе и предузећа дужни су писмено обавјестити Начелника општине и Штаб за ванредне ситуације општине Кнежево о предузетим мјерама до петка 20.03.2020. године, најкасније до 10:00 часова.

Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног Министарства при чему ће:
– Органозовати за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом корана;
– Приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта и достављати Институту за јавно здравство и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама;
– Организовати рад без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима;
– Пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз поштовање свих превентивних мјера.

Овом Наредбом задужује се Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију за провођење ове Наредбе, да обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

Ова Наредба ступа на снагу одмах.

НАРЕДБА о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Кнежево