Home » ВИЈЕСТИ » НАРЕДБА о обустављању рада ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево

НАРЕДБА о обустављању рада ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево

У циљу спровођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:

  1. Обуставља се рад ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево до 30.03.2020. године.
  1. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију за провођење ове Наредбе и да обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведеног субјекта.

Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Кнежево“ и web страници Општине Кнежево.

НАРЕДБА о обустављању рада ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево