Home » ВИЈЕСТИ » ВОЗАЧИМА РОК 90 ДАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА

ВОЗАЧИМА РОК 90 ДАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА

FB_IMG_1590063710397

САРАЈЕВО – Власници возила чија регистрација је истекла након 16. марта ове године, захтјев за продужење регистрације возила могу поднијети најкасније 90 дана од дана престанка природе или друге несреће на територији БиХ.

Саопштено је ово у Министарству комуникација и транспорта БиХ које је усвојило измјену Правилника о регистровању возила.

“Уколико се захтјев за продужење регистрације возила не поднесе до рока предвиђеног овим чланом, возило се службено одјављује из евиденције регистрираних возила, а власник возила дужан је вратити регистарске таблице надлежном органу у року од осам дана”, стоји у доданом ставу Правилника.

Ово би у пракси значило да након истека регистрације возачи имају могућност да региструју возило у року од 90 дана без враћања таблица, али након истекле регистрације, они не могу возити нерегистровано возило.

Како је саопштено из овог министарства потреба за доношењем овог правилника јавила се услијед проглашења стања приордне или друге несреће на територији БиХ узроковане пандемијом коронавируса.

“Након што је Војин Митровић, министар комуникација и промета БиХ, предложио доношење одлуке о продужењу важења регистрације возила у БиХ за возила која су регистрирана у БиХ, а чија је потврда о регистрацији истекла послије 15. марта ове године до 30. априла ове године, која није добила подршку на сједници Вијећа министара БиХ одржаној 1. априла ове године, предметна област је уређена кроз измјене Правилника”, наводи се у саопштењу.

Додају да је Правилник о измјени и допуни Правилника о регистрирању возила је упућен на објаву у Службени гласник БиХ, а ступа на снагу наредног дана од дана објаве.

Извор: Независне новине