Home » 2021 » март

Monthly Archives: март 2021

Potpisani ugovori sa stipendistima

20210325_083017

Načelnik opštine Kneževo Goran Borojević, potpisao je danas sa studentima ugovore o stipendiranju. Stipendije je nakon provedenog konkursa dobilo 30 redovnih studenata i 7 apsolvenata. Studenti će primati stipendije narednih osam mjeseci u iznosu od 105 konvertibilnih maraka.

20210325_090919

20210325_085406

20210325_085322

Коначна ранг листа студената за додјелу стипендија за школску 2020/2021 годину

Коначна ранг листа студената за додјелу стипендија за школску 2020/2021 годину

 

НОВЕ МЈЕРЕ РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОРОНА ЗА ПЕРИОД ОД 22.03-29.03.2021.ГОДИНЕ

FB_IMG_1616352959388

Републички штаб за ванредне ситуације на 73. сједници одржаној 21.03.2021. године, донио је нови ЗАКЉУЧАК о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, којим се у циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVlD-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва налаже се провођење сљедећих мјера:

1) до 29.03.2021. године забрањују се:
-сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,
-сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),
-рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди – билдинг клубови и слични објекти) и културно- умјетничким друштвима, организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
2) од 22.03. до 29.03.2021. године забрањују се:
-рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.)
– обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела), рад базенима, „wellness” и спа центрима, рад скијалиштима и Скијашким центрима, рад трговачким центрима,
-рад приређивачима игара на срећу, осим приређивачима интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе,
-активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).
2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја а услуге исхране и пића могу пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа само гостима којима пружају услуге смјештаја.
З. У пеоиоду од 22.03. до 29.03.2021. године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих школа и универзитета у Републици Српској уз организовање наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.
4. Задужују се ресорна министарства да донесу инструкцију о начину одржавања наставе на даљину из тачке З. овог закључка.
5. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору у зависности од дјелатности која се обавља.
6. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.
7. Изузетно од тачке 5. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) Деца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
З) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.
8. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да: 1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
З) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,
4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске” за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) обезбједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити им услугу.
9. Изузетно од тачке 1. подтачка 2., алинеја 1. до 29.03.2021. године у периоду од 06:00 до 21:00 часова дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као и шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.
10. Јавне кухиње могу обављати своју дјелатност искључиво путем шалтерског услужива ња.
11. До 29.03.2021. године забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима у периоду од 22:00 до 06:00 часова.
12. До 29.03.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.
13. до 29.03.2021. године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора.
14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” за спречавање појаве и ширења COVlD-19 болести на радном мјесту.
15. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
16. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
17. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
З) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
18. Правни субјекти, републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења, као и васпитно — образовне установе требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
19. Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
20. Наређује се штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе, а посебно штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе у којима је погоршана епидемиолошка ситуација да, у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17) а због погоршане епидемиолошке ситуације на својој територији донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком и да под хитно предузму све потребне мјере и радње на санацији епидемиолошке ситуације на територији своје локалне самоуправе те да о предузетим мјерама и радњама у року од 48 часова обавјесте Републички штаб за ванредне ситуације.
21. Наређује се Стручно – оперативном тиму Републичког штаба за ванредне ситуације да свакодневно одржава сједнице, анализира епидемиолошку ситуацију у Републици Српској и да на дневном нивоу подноси извјештаје Републичком штабу за ванредне ситуације.
22. Непоштовање мјера забране из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске”, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број 90/17, 42/20 и 98/20).
23. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVlD-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVlD-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) се примјењују уз овај закључак…

OSNOVNA ŠKOLA “DOSITEJ OBRADOVIĆ” KNEŽEVO: UPIS DJECE U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU

FB_IMG_1590520342319

Zbog novonastale situacije izazvane pojavom Korona virusa i svih preduzetih mjera na suzbijanju ove zaraze, roditelji će djecu doraslu za upis u prvi razred prijavljivati isključivo putem telefona (kontakt: Mlađenka Bojić 051/591-670, svaki radni dan u periodu od 08:00 do 15:00 časova) ili mejla: os085@skolers.org, do 19.04.2021. godine (ponedeljak). – izjavili su iz uprave Osnovne škole “Dositej Obradović” Kneževo.

Na ovaj način vršiće se upis djece rođene 2015. godine koja do 31. avgusta tekuće godine navršavaju 6 godina, a obavezno se upisuju i djeca rođena 2014. godine, koja nisu upisana u prvi razred.

Na zahtjev roditelja, u prvi razred mogu biti upisana i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je dijete spremno za polazak u školu.

Upis se vrši za područja: matična škola i područne škole (Malići, Mokri Lug, Bregovi i Kobilja).

Istovremeno se obavještavaju roditelji da dokumentaciju potrebnu za evidentiranje/upis djece ne trebaju donositi u školu niti slati putem pošte, već će je dostavljati kada bude organizovano testiranje za djecu.

U skladu sa naloženim republičkim mjerama preventivnog djelovanja u Republici Srpskoj u vanrednoj situaciji, napominjemo da će termini za testiranje djece biti naknadno utvrđeni, o čemu će roditelji biti blagovremeno obavješteni. – naglasili su iz uprave ove škole.

Tom prilikom biće obavezni dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za upit i to:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– potvrda o prebivalištu;
– ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove kojim se procjenjuje zdravstvena sposobnost djeteta za polazak u školu. – izjavili su iz uprave ove škole.

“Ukoliko je dijete pohađalo predškolsku ustanovu, prilikom upisa roditelj daje na uvid Knjigu za praćenje razvoja i učenja djeteta.”

“Bez navedene dokumentacije djeca se neće moći upisati u prvi razred”. – naglasili su iz uprave Osnovne škole Dositej Obradović Kneževo.

ПРИЈЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021 ГОДИНУ

ПРИЈЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СТУДЕНАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021 ГОДИНУ