Home » ВИЈЕСТИ » Позив за доставу приједлога за израду Програма рада Скупштине општине Кнежево за 2023. годину

Позив за доставу приједлога за израду Програма рада Скупштине општине Кнежево за 2023. годину

Поштовани, грађани, представници Мјесник заједница општине Кнежево, представници удружења грађана , представници политичких партија у Скупштини општине, у складу са чланом 123. Пословника о раду Скупштине општине Кнежево позивамо вас да своје приједлоге, мишљења и сугестије о питањима које би требало увртстити у Програм рада Скупштине општине Кнежево за 2023.годину доставите најкасније до 05.12.2022.године и на тај начин омогућите да се благовремено припреми и утврди приједлог Програ Скупштине Општине за 2023.годину

Позив за доставу приједлога за израду Програма рада Скупштине општине Кнежево за 2023. годину