Home » 2023 » јун

Monthly Archives: јун 2023

OVU NEDJELJU OČEKUJE NAS KNEŽEVSKA TRANSVEZALA U CVRCKOJ

Planinarsko društvo „Vilenska vrela“ organizuje osmu tradicionalnu Kneževsku transverzalu.Kao i do sada transverzala će biti održana u kanjonu Cvrcke u znak sjećanja na našu dragu prijateljicu, planinarku i ljubiteljku prirode Smiljanu Nikodinović.Ove godine obilježavamo i prvu deceniju postojanja i rada društva, pa vas pozivamo da zajedno proslavimo šetnjom kroz buduće zaštićeno područje.

Planinarsko društvo „Vilenska vrela“ je pokrenulo inicijativu za zaštitu za koju je i izrađen i elaborat opravdanosti o proglašenju zaštićenog dobra (prema zvaničnim rezultatima Republičkog zavoda za zaštitu prirodnog i kulturno-istorijskog naslijeđa Cvrcka će imati status Spomenik prirode).

Akcija je bila zakazana za 28.05., međutim vremenske prilike nisu dozvolile da se ista realizuje. Zbog toga smo pomjerili za ovaj vikend, tj.11.06.2023.godine u nedjelju. – kažu planinari.

Planirano je:

– okupljanje u selu Tepići u Živinicama 08:00 do 09:00 na početnoj tački uz piće dobrodošlice;
-09:00 polazak u Kanjon Cvrcke;
-16:00 dolazak na mjesto gdje će biti obezbjeđen ručak za učesnike akcije.

Staza je srednje zahtjevna dužine 14km sa visinskom razlikom od 630m. Trajanje akcije 7 sati sa pauzama i za sve učesnike domaćin je obezbjedio ručak. Svi učesnici dužni su pridržavati se uputstava vodiča. O izmjenama odlučuju vodiči na terenu u skladu sa okolnostima i vremenskim prilikama.

POTREBNA OPREMA:
– duboke cipele (gojzerice) OBAVEZNO!
– 1 L vode na stazi ima dosta izvora pitke vode
– jednodnevni ranac do 35l
– hrana za jedan dan
– štapovi, kabanica
– rezervna presvlaka
– krema za sunčanje, sunčane naočale, fotoaparat, licni dokumenti
– lični set prve pomoci i lijekovi ako ih neko koristi.

Planinari su zamolili planinarska društva i organizacije koja planiraju doći na akciju, da najave svoj dolazak na broj telefona 065/201-118 (Dragan), 065/584-450 (Dijana) ili na FB stranici planinarskog društva.

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ ЗА МАНАСТИР ТУМАНЕ СА ПОЛАСКОМ ИЗ КНЕЖЕВА

Полазак 24.06.2023.у 22:00 часова са паркинга општине.
Цијена=68,00 КМ.
Детаљније информације можете добити на бр: 065/709-622
Može biti slika sljedećeg: Poster i tekst "поклоничко путоване y манастир тумане да заједно доживимо лубав и радост божилу манастир тумане чудо лубави божије ากI у манастир приле свега треба понилети искрену BJEPY и наду у помот божилу. полазак je 24. 06. 2023. y 22 часа (паркинг општине) долазак y манастир тумане утарним часовима, учешне y св. литургии, молитве за здравле, обилазак испоснице CB. зосима (света вода). цилена 68 км информациле на бр.065 709 622"

OSNOVCI PRODEFILOVALI KNEŽEVOM

Njih 49 iz centralne škole zajedno u pratnji nastavnika i direktora prošetalo je ulicama Kneževa. Uz pokoju suzu radosnicu ispratili su ih brojni roditelji, rodbina i prijatelji i poželjeli im mnogo uspjeha u daljem obrazovanju.

Ulice su odisale grajom, nasmijanim licima malih maturanata, koji su se uz igru i pjesmu u školskoj sali proslavili svoj poseban dan-maturu.

U svečanim odjelima izgledali su posebno, ali ipak simbolično su izabrani mis i mister male mature. Ove laskave titule ponjeli su Vanja Svjetlanović i Nemanja Čičić.

Direktor JU Osnovne škole „Dositej Obradović“ Goran Aleksić je osnovcima čestitao na uspješno završenom osnovnoškolskom obrazovanju, poželio da nastave svoje dalje obrazovanje i postanu uspješni mladi ljudi.

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Broj: 02-022-47-130/22  Datum: 11.05.2023. godine

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16, 107/19, 01/21 i 119/21), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12) i Odluke o pristupanju prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu formiranja stambeno-poslovne zone („Službeni glasnik Opštine Kneževo“, broj: 11/22), Načelnik opštine Kneževo, raspisuje:

JAVNI  OGLASo načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu formiranja stambeno-poslovne zone putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

Predmet prodaje:

Opština Kneževo, sa sjedištem u Kneževu, Ul. Gavrila Principa br. 3., 78230, Kneževo, JIB 4401111580005 vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja, a predmet prodaje je slijedeće građevinsko zemljište:

  1. građevinska parcela označena kao k.č. 348/42, K.O. Kneževo 1., upisana u LN 690 K.O. Kneževo 1, površine 2.194,00 m2;
  2. građevinska parcela označena kao k.č. 348/43, K.O. Kneževo 1., upisana u LN 690 K.O. Kneževo 1, površine 2.018,00 m2;
  3. građevinska parcela označena kao k.č. 348/44, K.O. Kneževo 1., upisana u LN 690 K.O. Kneževo 1, površine 1.985,00 m2;

Navedeno građevinsko zemljište je upisano sa pravom vlasništva u korist Opštine Kneževo, sa dijelom 1/1, u List nepokretnosti broj 690, K.O. Kneževo 1.

II Početna prodajna cijena:

Početna prodajna cijena neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I. ovog Javnog oglasa iznosi 20,00 KM m2.

III Licitacija:

Licitacija će biti održati dana 13.06.2023. godine u prostorijama Opštine Kneževo, u Sali SO Kneževo, sa početkom u 11:00 časova.

U slučaju da ne uspije prva licitacija, druga licitacija zakazuje se za dan 27.06.2023. godine, na istom mjestu i u isto vrijeme.

IV Pravo učešća na licitaciji:

Pravo učestvovanja u licitaciji imaju sva  pravna i fizička lica, koja prema zakonu mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Srpske.

V Prijava:

Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti prijavu za učešće u licitaciji najkasnije do 12.06.2023. godine do 15:00 časova putem pošte na adresu Gavrila Principa 3., 78230 Kneževo ili predati u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Kneževo.

Prijava za učešće u licitaciji može se preuzeti na web stranici Opštine Kneževo i u šalter sali Opštinske uprave opštine Kneževo.

Uz prijavu na javni oglas, obavezno se prilažu  sljedeći dokazi:

– dokaz (orginal uplatnice) o uplati kaucije,

– fotokopija izvoda iz odgovarajućeg registra za privredno društvo, odnosno samostalnog preduzetnika, ne starija od 6 mjeseci (rješenje o registraciji),

– fotokopija lične karte, za fizičko lice,

– punomoć u pisanom obliku, ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva ili samostalnog preduzetnika.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti. Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na litaciji, potrebno je staviti naznaku: „prijava za licitaciju gradskog građevinskog zemljišta u svrhu formiranja stambeno-poslovne zone“.

VI Kaucija:

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu:

  • Za građevinsku parcelu označenu kao k.č 348/42, iznos kaucije od 4.402,00 KM.
  • Za građevinsku parcelu označenu kao k.č 348/43, iznos kaucije od 4.036,00 KM.
  • Za građevinsku parcelu označenu kao k.č. 348/44, iznos kaucije od 3.968,00 KM.

Kaucija se uplaćuje na jedinstveni račun trezora Opštine Kneževo broj: 5620990001050907, kod NLB banke, svrha doznake: kaucija za učešće na licitaciji.

Uplaćeni-položeni iznos kaucije uračunava se kupcu u prodajnu cijenu.

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

VII Postupak licitacije:

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana rješenjem Načelnika Opštine broj: 02-022-48/22 od 27.07.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini RS i jedinica lokalne samouprave  (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12).

VIII Zaključivanje ugovora, plaćanje kupoprodajne cijene, predaja nepokretnosti u posjed kupcu:

Po okončanju licitacije, načelnik Opštine Kneževo zaključuje ugovor o prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske.

Kupac je dužan prodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Kneževo u roku od 8 dana od dana dobijanja saglasnosti Pravobranilaštva Republike Srpske.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji snosi kupac.

IH Vrijeme i način razgledanja dokumentacije

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje i dobiti tražene informacije, kod Komisije za licitaciju, svakog radnog dana u vremenu od 7-15 časova.

Kontakt osoba: Kalabić Milana.

Kontakt telefon:051/594-200.

H Objavljivanja oglasa

Ovaj Oglas objaviće se, najkasnije 15. dana prije dana održavanja licitacije, u dnevnom listu ID „Euroblic press“ d.o.o. Banja Luka, na oglasnoj tabli Opštine Kneževo i na internet stranici Opštine Kneževo .

NAČELNIK OPŠTINE Goran Borojević    

MALI MATURANTI PROŠETALI KNEŽEVOM

Mališani iz vrtića “Radojka Lakić” iz Kneževa, koji u septembru kreću u školu, danas su svečano prošetali Kneževom.
“Danas smo proslavili malu maturu, te defileom i priredbom svečano ispratili naše buduće đake prvake. Podršku su im pružili i uzeli učešće i mališani koji svakodnevno borave kod nas” – izjavila je Branka Đenić, direktorica vrtića u Kneževu.
Ona se, u ime kolektiva i u svoje lično ime, zahvalila budućim prvačićima i poželjela im srećan polazak u školu, da budu dobri đaci i prvenstveno dobri ljudi, a njihovim roditeljima se zahvalila na saradnji.
Ove godine 36 predškolaca iz vrtića u Kneževu kreće u prvi razred.

PROSLAVLJEN SV.ĆIRILO I METODIJE – KRSNA SLAVA SŠC „JOVAN DUČIĆ“ KNEŽEVO

Kulturno-zabavnim programom i slavskom trpezom uz prisustvo učenika, radnika srednje škole i brojnih gostiju obilježena je krsna slava SŠC „Jovan Dučić“ Kneževo – Sv.Ćirilo i Metodije.

Direktor ove ustanove Bojan Regojević, je otvorio ovaj program čestitavši krsnu slavu profesorima, radnicima SŠC “Jovan Dučić” i učenicima. Potom je uslijedio kulturno-zabavni program koji su pripremili učenici u saradnji sa profesorima.

U centralnom dijelu programa za učenika generacije 2019/2023 godine proglašena je učenica Zorana Vuković, po zanimanju turistički tehničar.

Novčanu nagradu ispred Opštine Kneževo je uručio načelnik opštine Goran Borojević. On je čestitao Zorani na dosadašnjem ostvarenom uspjehu u školovanju i poželio mnogo sreće i uspjeha u daljem školovanju.

Zorana je za učenika generacije novčano nagrađena i od strane ŠG „Čemernica“ Kneževo.

Da se posjetimo, Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“ Kneževo, ove godine proslavlja i 49 godina postojanja i rada. Osnovan je 1974. godine kao Srednjoškolski centar „Đuro Pucar Stari“. Prve školske godine imala je 228 učenika zanimanja metalske, drvno-prerađivačke, tekstilne i ekonomske struke. Rekordnih 800 učenika imala je u školskoj 1981/1982. Danas broji 88 učenika u 7 odjeljenja, o čijem obrazovanju brine 18 profesora za djelatnosti: ekonomija, pravo i trgovina (ekonomski tehničar, poslovno informatički tehničar i bankarski tehničar), šumarstvo i obrada drveta (šumarski tehničar) ugostiteljstvo i turizam (turistički tehničar), poljoprivreda i prerada hrane (prehrambeni tehničar).